• Kody bdw klimatyzacji

  Czsto zastanawiamy si posiadajc urzdzenie klimatyzacyjne klimatronic lub chocia semi-auto klimatyzacj mona tak jak z komputera silnika odczyta bdy.

  Kody bdw klimatyzacji


  Czy klimatyzacja moe pokaza bdy? – Tak.
  Cao napisana przy duej pomocy kolegi Straits-a, ktremu bardzo dzikuj, ja ubraem to w posta artykuu jak to fuel111 .

  MK I MK II

  SATC oferuje funkcj self-diagnostic. eby to uruchomi :

  1.Wczamy zapon
  2. Nastawiamy prawe pokrto na maksa w prawo (nadmuch na szybe)
  3. Ustawiamy temperature 21 st.C oraz wczamy A/C
  4. Ustawiam pokrto siy nawiewu na AUTO"
  5. Naciskamy na raz przyciski "A/C" oraz "czerwony".
  6. Naciskamy przycisk "niebieski"

  Jak pojawi si "88" to znaczy ze nie ma bdw i z klimatyzacj jest wszystko OK.

  Inne kody bdw :

  20 22 Short in heater flap motor circuit
  24 25 Heater flap motor control fault
  30 Short in interior temperature sensor circuit
  31 High resistance in interior temperature sensor
  40 42 Short in ambient temperature sensor circuit
  41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit
  50 52 Short in sun load sensor circuit
  53 59 Sun load sensor value out of range
  60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
  63 69 Interior temperature sensor value out of range
  70 72 Short in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
  71 73 High resistance in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
  88 NFF (No Fault Found)
  90 99 Internal Fault

  Aby zakoczy test bez kasowania bdw, lub gdy ich nie ma naciskamy "A/C", aby wykasow jaki bd "np. po naprawie" naciskamy przycisk "recyrkulacji" (samochodzik ze strzak).

  Co do kodw bdw. Pierwszy numerek oznacza cakowit usterk, natomiast druga kolumna podaje kod bdu typu "czasami" - czyli raz dziaa, raz nie dziaa

  MK III

  Self-test :

  1) Nacisn przyciski "OFF i nawiew na nogi" na okoo 2 sekundy, a nastpnie przycisk "Auto" w cigu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
  2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody bdw DTC (Diagnostic Trouble Codes).
  3) Nacinicie przycisku "odmraanie" spowoduje wymazanie bdw i wyjcie z self-testu.
  4) Nacinicie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjcie z self-testu bez wymazania kodw bdw DTC


  Odczyt bdw DTC

  1) Nacisn przyciski "off i nawiew na nogi" na okoo 2 sekundy, a nastpnie przycisk "headroom" w cigu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
  2) Kody bdw DTC (sporadyczne) zostan wywietlone.
  3) Nacinicie przycisku "odmraanie" spowoduje wymazanie bdw

  Odczyt wersji softu

  1) Nacisn przyciski "off i nawiew na nogi" na okoo 2 sekundy, a nastpnie przycisk "AC" w cigu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"


  Do MK III s te takie tipsy:

  Aby wywietli biece bdy :
  1) Wczy zapon
  2) Nacisn krtko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
  3) W cigu 2 sekund nacisn przycisk "Auto"
  4) System jest teraz w trybie serwisowym

  Aby wywietli sporadyczne bdy :

  1) Wczy zapon
  2) Nacisn krtko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
  3) W cigu 2 sekund nacisn przycisk "nawiew na twarz"
  4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody bd pokazyway si na ekranie LCD.
  Kady kod skada si z 2 czonw po 2 liczby - i tak bdzie si wywietla. Czas wywietlania jednego czonu trwa 2 sekundy.
  Kod trzeba wic sobie "poskada" z 2 czonw i odczyta co oznacza na podstawie poniszych danych :

  B1200 - AC control module - internal fault
  B1242 - AC heater recirculation flap motor
  B1251 - In-car temperature sensor - open circuit
  B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth
  B1259 - AC sunlight sensor - open circuit
  B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth
  B1262 - AC heater defrost flap motor
  B1263 - AC heater footwell flap motor
  B1342 - AC control module - internal fault
  B1676 - AC control module - supply voltage
  B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit
  B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth
  B2308 - In-car temperature sensor blower


  Nacinicie ktregokolwiek z przyciskw oprcz przycisku "rozmrozi" powoduje wyjcie z trybu serwisowego.  Kasowanie kodw bdw

  W trybie odczytu kodw bdw nacisn przycisk "rozmrozi". Kody bdw mona odczyta i wymaza take poprzez komputer serwisowy ODB2.

  Dla lepszego zrozumienia bdw to jeszcze po Polsku

  mk2

  20 22 Zwarcie w obwodzie regulacji/silnika powietrza nagrzanego
  24 25 Niesprawno silniczka regulacji dopywu ciepego powietrza
  30 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wewntrzej
  31 Wysoka oporno czujnika temperatury wewntrznej
  40 42 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewntrzej
  4143 Wysoka oporno w obwodzie czujnika temperatury zewntrznej
  50 52 Zwarcie w obwodzie czujnika nasonecznienia
  53 59 Czujnik nasonecznienia – wartoci poza zakresem
  60 62 Niesprawno silniczka czujnika temperatury wewntrznej
  63 69 Czujnik temperatury wewntrznej – wartoci poza zakresem
  70 72 Zwarcie w ukadzie czujnika temperatury pynu chodniczego (czujnik klimatyzacji)
  71 73 Wysoka oporno czujnika temperatury pynu chodniczego (czujnik klimatyzacji)
  88 Brak kodw bdw
  90 99 Bd wewntrzny sterownika A/C

  mk3

  B1200 - Bd wewntrzny sterownika A/C
  B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
  B1251 - Czujnik temperatury wewntrznej - otwarty obwd
  B1253 - Czujnik temperatury wewntrznej - zwarcie w obwodzie
  B1259 - Czujnik nasonecznienia - otwarty obwd
  B1261 - Czujnik nasonecznienia - zwarcie w obwodzie
  B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmraania
  B1342 - Bd wewntrzny sterownika A/C
  B1676 - Bad zasilania sterownika A/C
  B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwd
  B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
  B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewntrznej

  Pytania


  Dlaczego po wyczeniu silnika sysz pod mask syczenie ??? Obawiam si e mam jak nieszczelno?

  - Odp.
  Po wyczeniu silnika sprarka przestaje pracowa a cinienia w ukadzie klimatyzacji wyrwnuj si. I zachodzi zjawisko tak zwanego "syczenia" pod mask, syczenie ustpuje po okoo 1 min. Najczstsz przyczyn jest zbyt maa ilo czynnika w ukadzie.

  Jaka powinna by szczelina elektrosprzga?

  - Odp.
  Szczelina powinna zawiera si w granicach 0,35 mm - 0,75 mm , do jej regulacji su podkadki regulacyjne o rnej gruboci.

  Jaki czas po uruchomieniu klimatyzacji przewody pod mask s mocno oszronione ?

  - Odp.
  Najprawdopodobniej skraplacz czyli chodnica klimatyzacji jest zanieczyszczona. Trzeba j dokadnie umyc najlepiej Karcherem.

  Po wczeniu klimatyzacji czsto j zacza i wycza ?

  - Odp.
  Najprawdopodobniej jest za mao czynnika w ukadzie.

  Ile jest czynnika w ukadzie klimatyzacji ?

  Odp. Samego czynnika jest okoo 740 gram +/- 10g, Olej do sprarki np. .syntetyczny Reniso Trinitron SEZ 80 – 200 ml

  Dziwnie pachnie (mierdzi) po wczeniu klimatyzacji ?

  - Odp.
  Ukad wymaga odgrzybiania. W zalenoci od czasu pomidzy poprzednim odgrzybianiem zaley metoda ktr zastosujemy. Najlepsze jest odgrzybianie metod ultradwikow.
 • Partnerzy  Sklep z czciami samochodowymi

  http://www.oilcenter.pl/
  http://www.wikar.pl/ http://www.rezulteo-opony.pl/
 • Kluby zaprzyjanione

  Focus Klub Polska Fiesta Klub Polska Ford Escort FanKlub Polska
 • Warto odwiedzi


  Polska Jazda  Grupa Image

  MKP na Facebook

  Mondeo Tube

  Mondeo Bowling

  Mondeo Nasza Klasa