Zawsze jarzmo i zacisk są osobno, tzn. tworzą jeden element ale mogą się względem siebie przemieszczać (opcja z 1 tłoczkiem lub 2 tłoczkami po jednej stronie tarczy). Chyba, że są 2 lub 4 tłoczki na...