Panie i Panowie, odnośnie tematu, to [CIACH]

Sprawę reklamy proszę najpierw uzgodnić z Zarządem